Makaleler

Ersin Kalaycıoğlu – Popülizm(ler) ve Temsili – Liberal Demokrasi’nin Bunalımları

50,00

Özet

Popülizm (Halkçılık) hareketleri ilk kez 1870’ler Rusya’sında içinde halkın katılımı olmayan ve hatta halk olmayan, ama halk egemenliği fikrini Rus Çarlığı’nda egemen kılmak için girişilmiş ve kısa sürede bastırılmış olan bir üst sınıf hareketi olarak ortaya çıktı. İçerik itibarıyla yine çoğulculuğu (pluralism) reddeden, her bakımdan türdeş, yoksul ama her türlü adalet ve erdemi barındıran ve ezilen, sömürülen bir kitlenin (halkın) küresel sermaye ve onun siyasal savunucularına karşı eylemleri halinde 1880’lerden itibaren Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya’da yeniden belirdi. Soğuk Savaş sonrasında Batı Avrupa ve ABD’de egemen olan neo-liberal iktisadi politikalar, liberal demokrasi ve liberal gündemi eleştiren hatta tehdit olarak gören bir popüler tepki hareketinin def ’isi ile karşılaştı. Bu hareketin nedenleri, ürettiği siyasal tutum ve eğilimler ve sonuçlarını araştıran bu makale, liberal demokrasinin karşı karşıya kaldığı, daha çok aşırı sağ, ama yer yer aşırı sol içerikli halkçılık akımının (populism) içeriğini ve oluşturduğu tehdidin niteliklerini araştırmaktadır

Anahtar Kelimeler: Popülizm, Demokrasi.
JEL Kodları: B13, B15

Populism(s) and the Crises of Liberal Democracy

Abstract

Populist movements (populism) first emerged in Russia in the 1870s as an upper class (aristocratic intellectual) movement that did not even include very people it elevated as the fount of all justice and virtue, but proselytized the ideal of popular sovereignty in the Tsarist Russia. Movements that purport to represent a homogenous mass of people succumbed to poverty re-emerged to struggle against globalism, neo-liberal economics, and liberal democracy in the lieu of justice and virtue in the aftermath of the Cold War. This article investigates the causes, the political attitudes and behavior this new populism has produced,and the consequences it has been precipitating, which seems to have mostly extreme rightwing  content, but in some countries it also exhibits extreme left-wing ideas and ideologies, as a challenge to the institutions and practices of liberal democracy.

Keywords: Populism, Democracy.
JEL Codes: B13, B15

Ek bilgi

Cilt

2

Sayı

7

Sayfa Aralığı

8-28