Makaleler

Ekonomi Politik Hiç Ölmedi ki… – Ergun Türkcan

25,00

 Tarih kaotiktir, entelektüel gelişmeler daha da kaotiktir 

 Kavram ve Derin Geçmiş 

İktisadi analizin, iktisadi düşünce tarihi ve uzun dalgaların Büyük Üstadı Joseph Schumpeter, bir daha benzeri yazılamayacak olan ünlü eseri İktisadi Analiz Tarihi’nde1 oldukça uzun bir şekilde, ekonomi politik teriminin ve ona bağlı kavramların doğuşunu, kullanımını anlatıyor.2 

Kitabı yayına hazırlayan eşinden öğrendiğimize göre, ölümünden (8 Ocak 1950) önceki 9 yıl bu kitap üzerinde çalışmıştı. Schumpeter’e göre Kıta Avrupası’nda daha önceleri kullanılan bu terimi, 1890’larda A. Marshall İngilizceye sokmuşsa da her yazara göre farklı anlamları vardır. İktisat teorisinin zamanla diğer sosyal bilimlerle bağları geliştikçe yeni iktisat dalları, yeni iktisadi analiz çerçeveleri çıkmış olsa ve bu konunun felsefi yanı, eski Yunandan beri bilinse de devlet ve toplumla olan organik bağı, 19. yüzyılda çok soyut iktisat modelleri yani Walrasgil genel denge teorisi ile mikro-iktisat başlığındaki soyut tüketici-üretici analizleri bir yana, hep mevcut olmuştur.3 Bu nedenle, bu terimin Almanca karşılığı (synonym) bu ilişkiyi açıkça gösteriyor: Staatswissenschaft. 

Ek bilgi

SAYI

140

SAYFA ARALIĞI

48-64