Makaleler

Dünyada Kültür Politikaları-Iı Avrupa’dan Örnekler – Sacit Hadi Akdede

25,00

Bir önceki sayıda dünyada kültür politikaları konusuna giriş yapmıştık. Bu sayıda da Avrupa’da kültür politikalarını biraz daha yakından inceleyeceğiz. Hemen belirtmek gerekir ki, kültür politikası modelleri devletin sanatı nasıl destekleyeceği konusu etrafında şekillenir. Diğer bir deyişle, kültür politikaları devlet sanat ilişkisinin nasıl olması gerektiği konusundaki tartışmalar sonucu oluşur. Bu oluşum ülkelerin ekonomik, siyasi, kültürel tarihleriyle yakından ilgilidir. Geçen sayıdaki yazıda da belirtildiği üzere, Avrupa’da kültür politikaları en genel hatlarıyla üç ana model etrafında incelenebilir. Bu modeller, kıta Avrupa’sı modeli, Kuzey Avrupa ülkeleri modeli ve AngloSakson modelidir. Bazen bu modellerin kesiştiği alanlar da oluşur.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 31

Sayfa Aralığı

77 – 83