İndirim!
İktisat

Dış Ticaret Kuramlarının Evrimi (Outlet)

135,00

ÖN OKUMA İÇİN TIKLAYINIZ.

Bu çalışmanın amacı, Merkantilistlerden günümüze ekonomik düşüncenin geçirdiği evrimi dış ticaret ekse­ninde sergilemektir. Ekonomi politikalarını belirleyen, ekonomik çıkarlardır. Kuramlar bu politikalara temel hazırlar. Dış ticaret, deniz aşırı ticaretin ekonomik hayata damgasını vurması ile birlikte kuramlardaki yerini almaya başlamıştır. Sanayi toplumlarına geçilmesi fazla üretim sorunlarını gün­deme getirince serbest dış ticaret politikaları ortaya atılmış­tır. İlerleyen kapitalizmin yarattığı sınıf çatışmaları emper­yalizme; sanayileşme sürecine sonradan katılan ülkelerin pazar arayışları koruyucu dış ticaret politikalarına yol açmış­tır. İki Dünya Savaşı arasında sanayileşmiş ülkelerin kendi iç ekonomik sorunları, dış ticaret politikalarının iç ve dış den­geyi birlikte sağlama çabaları doğrultusunda biçimlendiril­mesini zorunlu kılmıştır. Dış ticaret, sanayileşmiş ülkelerde büyüme modellerine, az gelişmiş ülkelerde kalkınma mo­dellerine eklemlenmiştir. Bütün bu politika dönüşümleri dış ticaret kuramlarından da izlenebilir.

Bu kitabın amacı, yalnızca, dış ticaret kuramlarındaki ge­lişmeleri aktarmak değildir. Dış ticarete yüklenen işlevin evrim geçirmesine bağlı olarak iktisadi düşüncede, dolayısıy­la dış ticaret kuramlarında ortaya çıkan değişimleri anlatabil­mektir

Ek bilgi

Yazar

ŞİİR ERKÖK YILMAZ (Yazar)

ISBN

9786054334384

Ebat

16X24

Sayfa Sayısı

359

Baskı Sayısı

3

Baskı Yılı

2014

Outlet

(İçeriği eksiksiz ve okumaya engel teşkil edecek bir kusuru yoktur. Az kusurlu defosu mevcut olabilir.)