Makaleler

Dijital Dönüşüm Mühendisliği Nasıl Dönüştürüyor? – Gülser Köksal

25,00

 Dijital dönüşümün artan hızı, sonunda birbirinden kopuk mühendislik dallarını yakınlaştırıp sosyal becerileri kazandıran eğitim programlarını görmemizi sağlayabilir

 Dijitalizasyon ve dijital dönüşüm günümüzde sıkça duyduğumuz kavramlar haline geldi. Dijitalizasyon, dijital teknolojilerin kullanımı ile iş modellerini yeni değer ve gelir üretecek şekilde değiştirmeye yarıyor. Dijital dönüşüm ise bir işletmenin verimliliğini, hızını, etkinliğini ve ürünlerinin kalitesini, bütünleşik dijital teknolojilerin sağladığı yeteneklerle artırması süreci olarak değerlendirilebilir. Bu yazıda, söz konusu çalışmaların ihtiyaç duyduğu teknolojilerin ve yaklaşımların gelişmesinde ve uygulanmasında büyük payı olan mühendisliğin nasıl dönüştüğü kapsam, yaklaşım ve mühendislik eğitiminden beklenenler bakımından ele alınmıştır. 

Ek bilgi

SAYI

126

SAYFA ARALIĞI

59-61