Makaleler

Dijital Dönüşüm – Erkan Erdil, İbrahim Semih Akçomak

25,00

Teknolojik değişimler sosyo-ekonomik yapıyı önemli ölçüde etkileyerek insanlık tarihini değiştiriyor. Küresel anlamda yaşanan sosyal, ekonomik ve teknolojik değişimlerin etkisi ile artan yığılımlı bilgi her alanda hızlı ve köklü değişikliklere neden oluyor. 

Son dönemde dijital dönüşüm/ sanayi 4.0 konusuna artan ilgi yeni bir döneme tanıklık ettiğimiz gösteriyor. Bu teknolojilerin temel özelliği mal ve hizmetlerin üretimi, tüketimi ve pazarlanması aşamalarının tümünde uygulanma olasılıklarının olması ve uzun dönemde rekabeti ve toplumsal refahı artırıcı etki yaratma potansiyellerdir. Dijital dönüşümün temel toplumsal özelliği, insanların kendi aralarında ve makinalarla olan etkileşimlerini daha geniş bir bağlama taşıyor olmasıdır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren imalat sektörüne karşı yükselen hizmet sektörünün ve buna bağlı iktisadi dinamiklerin ayrılmaz bir parçası olarak görülen bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yayılması yirmi birinci yüzyılın ikinci on yılıyla beraber artık imalat sektörünü de içine alan yeni bir “sanayi devrimi” olarak değerlendiriliyor. Böylelikle, son dönemde tüketime ve tüketim ekonomisine kayan odak bu kez sanayi üretimini de içine alacak şekilde genişliyor. 

Ek bilgi

SAYI

126

SAYFA ARALIĞI

4-6