Makaleler

Deneysel İktisat 101: Ön Kabullerimizi Gözden Geçirmeye Ne Dersiniz? – Barış Urhan

25,00

Takvimler 2002 yılının 9 Ekim’ini gösterdiğinde tüm gözler İsveç’e çevrilmişti. Acaba bu yıl Nobel kimin ellerinde yükselecekti? Kimilerine göre beklenen oldu, kimileri ise sahiplerinin isimlerini duyduğunda bir hayli şaşırdı: 2003 yılı Nobel Ekonomi Ödülü bir iktisatçı ve bir psikolog arasında paylaştırılmıştı. Hayatında hiçbir iktisat dersi almamış olan Princeton Üniversitesi profesörü psikolog Daniel Kahneman ile George Mason Üniversitesi’nin iktisat profesörü Vernon Smith sırasıyla davranışsal iktisat ve deneysel iktisat alanındaki çalışmaları sebebiyle ödüle lâyık görülmüşlerdi (Nobelprize.org, 2002a) Aslında bu durum pek de sürpriz değildi. Yıllar itibariyle American Economic Review (AER) dergisinde basılan deneysel iktisatla bağlantılı makalelerin ortalama sayısına bakıldığında 1960’larda bu sayı 2 iken, 2000’li yıllarda 12 makale seviyesine çıkmıştır.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 3

Sayfa Aralığı

84 – 90