Makaleler

Demet Topal Koç, Ercan Eren – Acil Servis Departmanının Ajan Bazlı Modelleme ile Optimizasyonu

50,00

Özet:

Hastanelerin acil servisleri zaman ve finans açısından maliyetli olabilmektedir. Sağlık arzının kısıtlı ve talebi konusunda belirsizliklerin olduğu acil servislerin ekonomik optimizasyonunda geleneksel yaklaşımlar yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla, acil servisin kompleks yapısını gerçeğe yakın yansıtabilecek, analitik model bazlı karar destek araçlarına ihtiyaç duyulur. Bu araçlar, personel istihdamı açısından acil servis etkinliğinin sağlanmasında kullanılmaktadır. Bu çalışmada, acil servis ajan bazlı modellenerek, çok amaçlı optimizasyon yöntemiyle personel maliyetleri ve hasta bekleme süreleri bütçe kısıtı altında minimize edilmiştir. Ajan bazlı modellenen acil servisin farklı hasta yoğunluklarında ve farklı personel kombinasyonlarında çok sayıda simülasyonları yapılmıştır. Simülasyon verilerine göre, tecrübeli personel sayısı arttırıldığında,
hasta bekleme süreleri azalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ajan Bazlı Modelleme, Simülasyon ile Optimizasyon, Çok Amaçlı Optimizasyon, Sağlık Ekonomisi, Kompütasyonel İktisat

JEL Kodları: C15, C61, C63, I11

Optimization of Emergency Departmant by Agent Based Modelling

Abstract:

In terms of time, finance and workforce, the emergency services can be costly for hospitals. Optimisation of the emergency services are important to provide sustainable efficient emergency service with minimum cost and labor. Due to the uncertainty and complex structure of the emergency service, optimisation of such complex systems by using traditional methods does not give accurate results. Analytical model based decision support tools can be an alternative to the traditional methods. In this work, we model emergency service using an agent based modelling where a multi-objective optimisation method was used to minimize personal cost and patient waiting times.

Key Words: Agent Based Modelling, Optimization with Simulation, Multi Objective Optimization, Health Economics, Computational Economics

JEL Codes: C15, C61, C63, I11

Ek bilgi

Cilt

3

Sayı

10-11

Sayfa Aralığı

20-43