Makaleler

Bölüşüm İlişkilerinde Adaletin Sağlanmasında Gelir Vergisinin Rolüne Dair Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme – Hale Balseven, Seda Aşcı Özer

10,00

İ ktisat bilimi bir yandan hangi mal ve hizmetin hangi yöntemle üretileceği sorusuna cevap ararken diğer yandan da üretilen mal ve hizmetlerin kimler arasında nasıl paylaşılması gerektiği sorusunu da cevaplandırmaya çalışmaktadır. Bu yüzden geçmişten günümüze hemen hemen bütün iktisat teorileri gelir dağılımı konusuyla ilgilenmiş ve nasıl olması gerektiği konusunda fikirler ileri sürmüşlerdir. Genel tanımıyla bir ülkede belirli bir dönemde elde edilen milli gelirin ekonomik aktörler arasında paylaşımını ifade eden gelir dağılımı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çözüm bulmaya çalıştıkları önemli bir ekonomik sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelirin adil dağılmamasının ilk bakışta ekonomik sonuçlar doğuracağı düşünülse de asıl önemli olan, olumsuz sonuçlarını sosyal ve siyasal alanda doğuracağıdır. Bu yüzden ilgili ülke yöneticilerinin sorumluluğu bu adaleti sağlayacak politikaları geliştirip vatandaşlar için adil bir bölüşüm platformu sunmaktır. Vergi politikaları özellikle de gelir vergisi yapısı gereği bu platformun sunulmasında aktif rol oynamaktadır. Bir maliye politikası aracı olarak gelir vergileri ekonomi ve sosyal hayat üzerinde hem doğrudan hem de dolaylı yollardan değişiklik yapma gücüne sahiptir.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 98

Sayfa Aralığı

61 – 73

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Bölüşüm İlişkilerinde Adaletin Sağlanmasında Gelir Vergisinin Rolüne Dair Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme – Hale Balseven, Seda Aşcı Özer” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir