Makaleler

Bilim Karşısında Bilginin Araçsallaştırılması – İzzettin Önder

25,00

Neoliberal politikalar ve yaşanan son kriz, ülkemiz de dâhil, tüm yerküreyi kavurmaktadır. Avrupa bir türlü toparlanamamakta, ABD’de de işler fazla iyi gitmemektedir. Süreç yürürken istihdam, üretim vb gibi birçok ekonomik göstergelerde olumsuzluklar sergilenmektedir. Krizin batan çıkan görüntüsüne göre politikalarda da kararsızlık ve öngörüsüzlük sürmektedir. Bir anda istihdama önem verilmeyip bütçe disiplinine ağırlık verilmişken, son dönemlerde istihdam konusunun da göz ardı edilmemesi gerektiği üzerinde raporlar yayınlanmaktadır. Kapitalizmin üçüncü krizi içinden ağır hasarlı olarak geçerken ne acıdır ki, krizlerin nedeni ve önlenmesi tartışılmamakta, ancak tahripkâr sonuçlarının giderilmesi yönünde bazı önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Ne var ki, bu tür önlemler de sistemin ideolojik yapısını bozmamak kaygısını yansıtarak, mağdur olanlara çare olmaktan uzak kalmaktadır. Böyle bir ortamda, Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından düzenlenmiş olan veulusal ve uluslararası ünlü iktisatçıların katıldığı 3üncü Uluslararası Ekonomi Konferansı’nın arkasından bu konuları düşünmeden edemedim. Bu yazıda bazı duygu ve düşünceler etrafında kafamda şekillenen soruları tartışmak ve düşüncelerimi özellikle genç meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 26

Sayfa Aralığı

43 – 49