Makaleler

Bakım Yoksulluğu ve Uzun Süreli Bakım Politikaları İlişkisi – Sema Oğlak

25,00

Bakım yoksulluğu, sadece yaşlı bireylerin özelliklerinden kaynaklanmamakta, ülkenin uzun süreli bakım politikalarını oluşturmadaki yetersizlikten ve yoksunluktan kaynaklanmaktadır.

Giriş

Son 50 yılda tıp teknolojisi ve toplumsal gelişmeler, bireylerin yaşam süresinin uzamasına neden olmuştur. Dünya genelinde 2022-2050 yılları arasında, 65 yaş üstü bireylerin oranının %10’dan %16’ya yükseleceği öngörülmektedir. Diğer taraftan, 2050 yılında tüm dünyada 65 yaş üstü nüfusun, beş yaş altındaki nüfustan iki kat daha fazla olacağı tahmin edilmektedir (UNDESA, 2022). Gelişmiş ülkelerde, 2100 yılında neredeyse her on kişiden biri 85 yaş ve üstünde olacaktır (UNDESA 2022). Nispeten genç nüfusa sahip ülkelerde bile, önümüzdeki yıllarda yaşlı nüfusta önemli bir artış olacağı; 2050 yılına kadar, 65 yaş ve üzerindeki bireylerin %71’inin, orta gelirli ülkelerde olacağı öngörülmektedir (UNDESA, 2022). Beklenen yaşam süresindeki artışla birlikte 65 yaş ve üstü bireylerin sayısının 30 yıl içinde %41 artacağı tahmin edilmektedir (Barber vd., 2021).

Ek bilgi

SAYI

149

SAYFA ARALIĞI

74-84