Makaleler

An Inquiry into the Determinants of Female Labor Force Participation, Employment and Employment in “Good Jobs” for Turkey – Theresa Vanwingh, Hakan Mıhcı

50,00

Abstract

The Turkish female labor force participation rate is very low, even when comparing Turkey to peer countries. Despite the extensive literature on the determinants of the female labor force participation rate in Turkey, some determinants are under debate. Perhaps more striking, the literature focusses on increasing the participation rate without accounting for the work status women end up in. Many Turkish women are employed as unpaid family worker, which does not lead to the same empowering effect as paid employment. This article investigates the determinants of female labor force participation, employment and employment in ‘good jobs’. It uses a probit model for the determinants of labor force participation and employment. Furthermore, a multivariate logit model is employed for the determinants of different work statuses including a ‘good job’-status. We fınd that education, traditional gender roles and wealth are key determinants of working in ‘good jobs’ for women in Turkey.

Keywords: Labor force participation, employment, gender, Turkey, good jobs

Jel Codes: B54, J08, J16, J21

Türkiye için Kadın İşgücüne Katılımın, İstihdamın ve “İyi İşlerde” İstihdamın Belirleyenleri Üzerine Bir İnceleme

Öz

Türkiye’nin kadın işgücüne katılım oranı akran ülkelerle karşılaştırıldığında bile çok düşüktür. Türkiye’deki kadın işgücüne katılım oranının belirleyenleri üzerine geniş bir yazın bulunmasına rağmen, bazı belirleyenler sürekli tartışılmaktadır. Daha çarpıcı olanı, yazın kadınlarının nasıl bir iş konumuyla karşı karşıya olacağını hesaba katmadan katılım oranını artırmak üzerine odaklanmaktadır. Pek çok Türkiyeli kadın ücretli istihdamla aynı güçlendirici etkiyi yaratmayan ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilmektedir. Bu makale kadın işgücüne katılımın, istihdamın ve “iyi işlerde” istihdamın belirleyenlerini incelemektedir. İşgücüne katılım ve istihdamın belirleyenleri için probit model kullanmaktadır. Bundan başka, “iyi iş” konumunu da içerecek şekilde, farklı iş konumlarının belirleyenleri için çok değişkenli logit modeli kullanılmaktadır. Eğitim, geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri ve servetin Türkiye’de “iyi işlerde” çalışmanın temel belirleyenleri olduğunu bulduk.

imeler: İşgücüne katılım, istihdam, toplumsal cinsiyet, Türkiye, iyi işler

l Kodları: B54, J08, J16, J21

Ek bilgi

Cilt

6

Sayı

1

Sayfa Aralığı

27-59