Makaleler

Aksiyomlar Ve Teoriler – Vural Fuat Savaş

25,00

Etkin Piyasa Hipotezi (EPH) ile Finansal İstikrarsızlık Teorisi’ni (FİT) ana hatları ile incelemiş ve iki teorinin birbirine taban tabana zıt görüşler öne sürdüğünü görmüştük (Savaş, 2011). Bu durum iktisatçılar için bir sürpriz değildir. Çünkü iktisatın incelediği hemen her konuda aynı durum karşılarına çıkar. Cevaplandırılması gereken soru, iktisat teorisindeki bu tutarsızlığın nereden kaynaklandığıdır. Bu kaynağın bir kısmı ideolojik, bir kısmı da teoriktir.

Ek bilgi

Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 13

Sayfa Aralığı

44 – 52